SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SINDIKATA KONTROLE LETENJA
3. DECEMBAR 2019.

Sindikat kontrole letenja obaveštava javnost da postoje indicije da je bezbednost vazdušnog prostora Srbije i Crne Gore ugrožena.

Zbog nezakonitog postupanja SMATSA, reprezentativni Sindikat kontrole letenja obavestio je međunarodne institucije i krovni Evropski sindikat radnika u transportu da postoje sumnje da je bezbednost letenja iznad Srbije i Crne Gore ugrožena. Sindikat zahteva da se hitno primene svi interni propisi kao i evropske regulative, kojih je SMATSA potpisnik, ali ih do sada nije poštovala.

SMATSA u dužem vremenskom periodu ne poštuje standardne operativne procedure koje su vezane za stres kod kontrolora letenja. Vrše se nezakonite i neblagovremene promene radnih vremena, a te promene su toliko učestale da mogu biti pogubne po život i zdravlje zaposlenih. Radna satnica kontrolora letenja ista je tokom sezone i van nje, pa često dolazi do premora. Kontrolori letenja nemaju potrebno vreme za odmor i vraćanje psihofizičkog stanja na radni maksimum i samim tim nespremno se dočekuje naredna sezona. Operativno osoblje uskraćeno je za adekvatne sobe za odmor i rekreaciju tokom radnog vremena, koje su preko potrebne za vraćanje koncentracije nakon napornih radnih sati, a kontrolorima letenja u Crnoj Gori je već duže vreme čak uskraćena pijaća voda na radnom mestu, kao jedno od osnovnih elementarnih uslova.

Pored svega toga, u SMATSA ne postoji akt kojim se reguliše plan karijere, što je od velikog značaja kako za kontrolore letenja, tako i za samu firmu. Prethodno opisano, u zbiru sa time što ne postoje pravilnici vezani za sukob interesa, kao ni konkursi za operativne pozicije, dovode do negativne selekcije kadrova, koje mogu imati pogubne posledice za kompaniju i državu Srbiju.

Posao kontrolora letenja jedan je od najstresnijih poslova po količini stresa i bolestima koje izaziva i opšte je poznato da većina kontrolora letenja ne doživi kasnu starost već im je, po svetskim studijama, životni vek u proseku kraći za 15 godina. Zbog svega navedenog, sve svetske kompanije koje pružaju usluge kontrole letenja, trude se da životne i radne uslove operativcima koji direktno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja postave na maksimum, dok SMATSA radi upravo suprotno.

Na sve to, SMATSA ima širok dijapazon kršenja kako kolektivnog ugovora, tako i zakona. Već četiri godine odbija da postupi po zakonu i donese akt kojim bi se propisao mimimum procesa rada u slučaju štrajka. Sindikat kontrole letenja se nada da do štrajka neće doći ali rukovodstvo bi pod hitno moralo da počne sa ispravljanjem svojih grešaka, od kojih mnoštvo još uvek nije ni navedeno, jer sve pomenuto direktno i nedvosmisleno utiče na smanjenje sposobnosti za rad kontrolora letenja i samim tim na bezbednost vazdušnog saobraćaja.

Sindikat kontrole letenja je reprezentativni sindikat operativnog osoblja kontrole letenja u Srbiji i Crnoj Gori i ima 350 članova.

Za sve informacije molimo kontaktirajte nas na email office@skl.rs ili na 0637206365 Ivan Milošević.