Kontakt

Izvršni odbor

Predsednik – Miloš Nikolić
Tel: +381 60 322 6414
E-mail: milos.nikolic@skl.rs

Sekretar – Srđan Šijak
Tel: +381 60 322 6415
E-mail: srdjan.sijak@skl.rs

Blagajnik – Marko Miljević
Tel: +381 60 322 6417
E-mail: marko.miljevic@skl.rs

Član – Ozren Kalinić
Tel: +381 60 322 6416
E-mail: ozren.kalinic@skl.rs

Član – Boris Vukadinović
Tel: +381 60 322 6418
E-mail: boris.vukadinovic@skl.rs

Nadzorni odbor

nadzorniodbor@skl.rs

Predsednik – Goran Petrović
Član – Ljubomir Bojković

Administrativni odbor

aodbor@skl.rs
Koordinator – Branko Jokić

Odbor za praćenje uslova rada

qodbor@skl.rs
Koordinator – Ljubomir Bojković

Odbor za međunarodne odnose

intodbor@skl.rs
Koordinator – Aleksandar Mišković

Administrator sajta

admin@skl.rs

Office

office@skl.rs

Adresa

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd 11180
Srbija

Partneri

SRBATCA