Kontakt

Izvršni Odbor
Tel: +381 63312097
E-mail: izvrsniodbor@skl.rs

Nadzorni Odbor
nadzorniodbor@skl.rs

Odbor za međunarodne odnose
intodbor@skl.rs

Office
office@skl.rs

Adresa
Aerodrom Nikola Tesla, Beograd 11180
Srbija

Partneri

SRBATCA