Našem sindikatu podršku u borbi dao je i sindikat kontrolora letenja iz Slovenije:

sskl-sindikat-kontrole-letenja-slovenija

Drage kolege i prijatelji,

Povod za ovaj dopis je obaveštenje, da ste pokrenuli ozbiljnu sindikalnu borbu za
poboljšanje uslova rada.

Čestitamo na tome i pružamo vam puno podršku.

Poslodavac mora shvatiti, da kontrolori moraju imati sva prava, kao i da se moraju
ispoštovati sva praila i procedure, jer samo poštivanje tih , če omogučiti da se letenje
odvija sigurno.
Poslodavac ne smije raditi kompromise na štetu kontrolora, kao i ne poštivati procedure,
jer to neminovno vodi smanjenju sigurnosti saobračaja i ugrožavanju ljudskih života.

Sigurni smo, da nečete prihvatiti takav odnos poslodavca i da čete braniti svoja prava. U
toj borbi imate našu punu podršku.

Predsednik SSKL
Robert Štauber

sskl-sindikat-kontrole-letenja-slovenija-potpis-i-pecat