KONTROLORI LETENJA:
ZAHTEVAMO ODGOVORNOST RUKOVODILACA SMATSA

Beograd, 12.12.2019. – Povodom saopštenja rukovodstva SMATSA u kojem se tvrdi da bezbednost vazdušnog saobraćaja iznad Srbije i Crne Gore nije ugrožena i da Sindikat kontrole letenja neosnovano uzbunjuje javnost, prinuđeni smo da javno postavimo pitanja i tražimo odgovornost rukovodilaca SMATSA. Takođe, pošto je u međuvremenu Direktorat civilnog vazduhoplovstva pokrenuo vanredni nadzor, predlažemo da i oni obrate pažnju na neke od navedenih problematičnih situacija.

1. Kada je 30.11.2019. godine istekla licenca za jedan od softvera za rad kontrolora letenja da li su nadležni organi i institucije bili upoznati sa tim i da li je iko od rukovodilaca SMATSA odgovarao za to?

2. Kada je 2017. godine došlo do prekida govorne komunikacije izmedju kontrolora letenja i pilota u trajanju od čak 4 minuta, da li je to bilo bezbedno, da li je neko odgovarao zbog napravljenog propusta i da li je incident uopšte prijavljen DCV-u, kao što je obavezno?

3. Kada se 2017. godine na tornjevima na aerodromima u Beogradu i Podgorici nisu na vreme uključili agregati nakon nestanka struje i zbog toga je došlo do prekida komunikacije izmedju Kontrole letenja i pilota u trajanju od 2 minuta, da li je neko kažnjen i da li je dogadjaj prijavljen DCV-u?

4. Ko je odgovarao kada je 2018. godine, prilikom gradjevinskih radova došlo do oštećenja kabla za napajanje Centra za Oblasnu kontrolu letenja, jer su radovi izvođeni bez znanja COKL-a, van svake procedure, napajanje je isključivano i vršeni su radovi na nepropisan način?

5. Ko je odgovoran za to što je sistem radarskih pokazivača nepouzdan? U sistemu koji je od krucijalne važnosti i koji je osnovni uslov za rad, minimum jednom godišnje dolazi do nestanka slike na nekom od pokazivača, a pre nekoliko godina, desilo se da čak ceo sistem zakaže. Kada se desio taj pad kompletne slike, na čitavih 50 minuta, rukovodstvo je to nazvalo “normalnim i uobičajenim”. Niko do dan danas nije kažnjen niti je odgovarao za postupke koji su doveli do direktnog ugrožavanja bezbednosti vazdušnog saobraćaja, a na istim mestima i danas sede isti nestručni rukovodioci! Sistem koji pruža radarsku sliku, bez koje radarska kontrola letenja ne postoji, koji ima direktan uticaj na rad celog sistema kontrole letenja, koji je najbitniji i najvažniji, jer bez njega posao kontrole letenja ne postoji, koji je od neprocenjive važnosti kako za SMATSA-u tako za države Srbiju i Crnu Goru, rukovodioci su pretvorili u sistem koji zavisi od jednog, napominjemo JEDNOG KABLA. Pri tome, tom famoznom kablu, koji je od najveće važnosti za bezbednost dveju država, može pristupiti strani državljanin?! Da li je to rađeno pod nadzorom ili bez nadzora naših eksperata i stručnjaka ostaje da se sazna i vidi na nadzornim kamerama koje obezbedjuju celu firmu, ako ikada dodje do pokretanja postupka za istragu incidenta koji je ugrozio bezbednost cele nacije i nebrojeno putnika.